Brieven en/of mail

Regelmatig worden er brieven uitgedeeld in de zaal of verstuurd via mail, maar we hebben gemerkt dat dit soms nogal wat problemen met zich meebrengt.

  • Als we brieven in de zaal uitdeelden, merkten we vaak dat er briefjes in de zaal bleven liggen, dat er briefjes in de sporzak bleven zitten en/of dat ze niet afgehaald werden bij de tain(st)er (wat vooral bij de oudsten een probleem is)
  • Als we brieven via e-mail verstuurden, merkten we dan weer dat mails niet gelezen en/of beatnwoord werden, dat zij terechtkwamen bij ongewenste mail en/of dat zij verstuurd werden naar het e-mailadres van het kind, maar de boodschap niet werd doorgegeven naar de ouders.

Voor ons is e-mail het eenvoudigst en het spaart heel wat papier uit.
Wie de brieven via e-mail wil ontvangen, kan dit aanduiden op de inlichtingenfiche.
Wie niet via mail wenst te werken, krijgt verder de briefjes in de zaal.

Alle uitgedeelde of ge-e-mailde briefjes zijn ook steeds terug te vinden op onze website (onder "Medelingen en brieven")

 

Website www.gymna.landegem.be

Op onze website, die wij voortdurend updaten, vindt u steeds de meest recente informatie:

  • de laatste mededelingen
  • een kalender die regelmatg wordt geactualiseerd
  • een uitgebreid fotoalbum
  • meer informatie over de werking en geschiedenis van de club
  • alle bestuursleden en lesgevers
  • praktische informatie voor onze vrijwilligers
  • nuttige links en informatie

 

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden wij u op regelmatige basis (3 à 4 keer per jaar) op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze club. U vindt er zowel praktische informatie als leuke weetjes over onze sport en de gymnastiekwereld.

 

Facebook

Conform de meest recente trends, beschikt Gymna Landegem ook over een facebookgroep. U leest er al onze laatste nieuwtjes.

 

Foto's

Regelmatig worden er foto's genomen (turn- en dansfeest, Halloweenfeest, wedstrijden en recreatoernooien, sinterklaas, ...) die dan gepubliceerd worden op de website van de club. Op de inlichtingenfiche kunt u aanduiden of u hiervoor de toestemming geeft.

 

Share
Scroll to top