Gymnasten/dansers

 • Kledij: al onze gymnasten en dansers worden verzocht in gepaste sportkledij te komen turnen of dansen, dit om veiligheidsredenen:
 • Schoeisel: we staan erop dat alle kinderen en jongeren turnpantoffels dragen (dus geen baskets of sportschoenen). Turnpantoffels zoals die meestal op school worden gedragen zijn zeker voldoende; ander schoeisel beschadigt het materiaal (vooral de trampolines) vrij vlug.
  • Voor dansers zijn kousen ook toegelaten.
  • Voor de testgroepen en (pré)competitie zijn speciale trampolinepantoffels verplicht.
 • Turnkledij: turnpak of club T-shirt met nauw aansluitend elastisch shortje (evt. legging of joggingbroek tijdens de winterperiode). Naamteken zeker het T-shirt (en evt. ook andere kledij), teneinde verlies ervan te voorkomen.
  • Het dragen van sieraden en juwelen is om veiligheidsredenen verboden.
 • Gymnasten en dansers zijn verplicht de kleedkamers zich om te kleden in de hiervoor voorziene kleedkamers. Er blijven geen kleren of andere zaken achter op de banken (of elders) in de sportzaal. Laat juwelen en andere kostbare zaken thuis. De club kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van voorwerpen.
  • Gelieve de gescheiden kleedkamers voor meisjes (1-2-3) en jongens (4) te respecteren.
 • Om de lessen van de anderen niet te storen vragen wij u nadrukkelijk dat uw kind max. 15 min. voor de aanvang van de les aanwezig zou zijn. Iedereen wacht op de bank tot de les begint. Wij kunnen geen toezicht houden op kinderen die in de inkom of buiten rondhangen.
 • Gelieve op tijd te komen! De training begint immers stipt op het aanvangsuur, en wij herinneren eraan dat de opwarming in het begin van de les van essentieel belang is.
  • De leden van de competitie en testgroepen dienen telkens tien minuten vroeger aanwezig te zijn om alles klaar te zetten.
 • Er wordt niet gestart met turnen of dansen zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer. Uiteraard wordt er ook niet getraind bij afwezigheid van de train(st)er.
 • Eten en drinken zijn niet toegestaan in de zaal. Een drankje na de les kan wel, maar dan in de kleedkamer of de inkomhal. Zorg bij voorkeur voor iets gezonds!
 • Lege flesjes en blikjes horen thuis in de vuilnisbak.
  • Leden van de competitie en testgroepen kunnen wel een koek of fruit meebrengen voor tijdens hun pauze.
 • Het gebruik van GSM of andere elektronische toestellen (Ipad, Iphone e.d. ...) is niet toegelaten tijdens trainingen.
 • Van alle gymnasten en turners wordt er verwacht dat ze anderen (groepsgenoten en trainers) met respect behandelen. Pesten, grof taalgebruik en ander ongepast gedrag wordt niet geaccepteerd.

Ouders en oudere gymnasten/dansers

 • Zorg dat de inlichtingenfiche correct ingevuld is. Er wordt gevraagd om alle wijzigingen (medisch, administratief, contactgegevens, ...) gedurende het seizoen meteen door te geven, zodat de club (en de trainers) over alle noodzakelijke en correcte informatie beschikken.
 • Ouders worden verzocht het lidgeld tijdig, i.e. na de eerste proefles, te betalen. Denk erom: niet betaald = niet verzekerd!
 • Voor de ouders van de kleuters:
 • Gelieve uw kleuter bij u te houden tot de les begint. De lesgevers zijn druk in de weer om al het materiaal te plaatsen en kunnen dan nog niet op uw bengel letten. Laat hem/haar nog eens naar het toilet gaan, zo moet de les niet onnodig onderbroken worden.
 • Verlaat de zaal zodra de les begint, ook al is het de eerste keer dat uw kind komt.
  • Wacht bij het ophalen in de inkom tot de les gedaan is en kleed uw kind opnieuw aan in de kleedkamer. Wenst u nadien nog even te praten met andere ouders, dan vragen wij u om dat in de inkomhal te doen, zodat u de andere lessen niet stoort.
 • Ouders zorgen ervoor dat hun kind gepaste sport-/turnkledij draagt en geen kostbare voorwerpen meebrengt naar de training of wedstrijd.
 • Ouders worden tevens verzocht ervoor te zorgen dat hun kind tijdig aanwezig is, zodat hij/zij de les van bij aanvang kan volgen. Indien het toch eens gebeurt dat uw kind te laat is, dan is het aangenaam voor de lesgever om een woordje uitleg te krijgen. Moet uw kind de training uitzonderlijk vroeger verlaten, geef een seintje aan de trainer of zorg voor een gehandtekend briefje; onder geen beding zal uw kind zonder bovenstaande voorwaarden de zaal mogen verlaten.
 • Omwille van veiligheidsredenen worden ouders verzocht om op geen enkel moment de trainingsvloer te betreden (tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de trainer).
 • Als uw kind door ziekte of kwetsuur een langere tijd niet kan komen turnen/dansen, dan kregen we ook graag een seintje.
  • Als uw kind na een ziekte of kwetsuur terugkomt en er zijn nog aandachtspunten voor de trainer, geef dan de nodige info door, zodat de training (aan)gepast kan verlopen.
 • Uiteraard mag er niet getraind worden als de gymnast of danser niet fit is om dit te doen.
  • Laat het trainen over aan de trainer. Heeft u vragen over de training of vooruitgang van uw kind, spreek de trainer dan voor of na de training gerust aan.
  • Met vragen/opmerkingen/bedenkingen/... kunt ook ook steeds bij het bestuur terecht, of bij de ombudspersoon van de club. Wij/zij staan altijd voor u klaar.
  • Voor de ouders van de competitiegroepen:
 • We verwachten dat de leden van deze groepen zeer regelmatig aanwezig zijn.
  • Leden van de competitie zijn automatisch ingeschreven voor de wedstrijden. Indien zij toch niet kunnen deelnemen, moeten een doktersattest ingediend worden (max. 5 dagen na de wedstrijd). Zo niet, moet de boete van 20€ aan de club terugbetaald worden.
  • Het bijwonen van wedstrijden is zeker een meerwaarde voor uw kind!
  • Op wedstrijd mogen ouders (net zoals op training) op geen enkel moment de wedstrijvloer betreden, en mogen zij (de integriteit van) juryleden niet aanvallen of in twijfel trekken.
 • Ouders worden verzocht om sportiviteit ten allen tijde te stimuleren; wijs uw kind op het belang van respect voor de clubgenoten, trainers en sportmateriaal en draag bij tot een positief sportklimaat.
 • Veiligheid
 • Als sportclub stimuleren wij uiteraard het te voet of met de fiets naar de sporthal komen. Wijs uw kind(eren) erop om voorzichtig en veilig te zijn onderweg. Laat uw kind zoveel mogelijk zijn/haar fluo hesje en fietshelm dragen, zo zijn zij veel zichtbaarder in het verkeer.
 • Fietsen (en evt. bromfietsen) horen thuis in de voorziene fietsenstalling; beveilig ze met een goed slot, zodat u/zij na de les niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
 • Wij vragen ouders die hun kind(eren) met de auto brengen en oppikken dit op een reglementaire wijze te doen, zodat hinder en ongevallen kunnen voorkomen worden.

Trainers: wat mag u van hen verwachten

 • Als club vinden we opleiding en bijscholing van trainers erg belangrijk. Alle trainers krijgen de nodige info en worden gestimuleerd om zich voortdurend bij te scholen, met het oog op het verzekeren van een kwalitatieve omkadering van uw kind.
 • Trainers werken met een jaarplanning, gebaseerd op bestaande methodes (Multimove, Gymstars, Multiskillz, leerlijnen, ...). Zij zorgen voor activiteiten op niveau van elke gymnast/danser, en hanteren daarbij een gezonde mix van sporttechnische elementen en spelvormen.
 • Trainers hebben een voorbeeldfunctie. De regels voor gymnasten gelden ook voor hen.
 • Trainers worden geacht een positieve en veilige (leer)omgeving te creëren voor uw kind, en de orde en (vooraf bepaalde) regels op een correcte manier te handhaven. U mag van hen verwachten dat zij instaan voor een verantwoorde en verantwoordelijke begeleiding van uw kind.
 • Van trainers mag u verwachten dat zij op een verantwoordelijke en zorgzame manier met de gymnasten omgaan; zij respecteren hen in zijn eigenwaarde, spreken hen op een gepaste manier toe en leggen ook geen te hoge (verwachtings)druk op.
 • Een trainer onthoudt zich van elke vorm van (seksueel) (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de gymnasten.
 • Het gebruik van GSM of andere elektronische apparaten (bv. Ipad, Iphone e.d. ...) is niet toegelaten tijdens trainingen (tenzij voor sporttechnische/educatieve doeleinden of in geval van nood).
Share
Scroll to top