Welkom op de website van Gymna Landegem

 

Missie en visie

Missie

Gymna Landegem streeft ernaar om kleuters en jongeren op een doelgerichte en kwalitatieve manier turnen en dansen aan te bieden, en zo de sportieve ontwikkeling van kleuters, jongeren en volwassenen te stimuleren.

Binnen onze club beogen wij een evenwicht tussen recreatie en competitie. Bij ons staat het plezier in het sporten staat centraal, en daarom trachten wij ook een sfeer van verdraagzaamheid, wederzijds respect, vertrouwen en vriendschap te creëren binnen onze club. Binnen onze recreatiegroepen voorzien wij ook een geïntegreerde G-werking voor gymnasten met een beperking.

Naast onze recreatieve turn- en danswerking, hebben wij ook een competitiegroep trampoline, bestaande uit een selectie van talentvolle gymnasten die getraind worden om deel te nemen aan competitie op C- en B-niveau. Wij streven ernaar om deze gymnasten, onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers, naar hun hoogst mogelijke niveau te brengen.

Onze club staat open voor iedereen die op zoek is naar sportieve ontspanning, die houdt van turnen en dansen en daarvan zijn/haar sport wil maken. Wij maken dan ook geen onderscheid naar ras, stand, godsdienstige overtuiging, geslacht of anders-zijn. Wij streven er eveneens naar om turnen en dansen op een democratische manier aan te bieden, volgens een systeem waarbij het lidgeld berekend wordt op basis van het aantal trainingen per week waarvoor gekozen wordt.

Visie

 Om deze missie te bereiken, bieden wij een uitgebreid en aangepast aanbod turn- en dansaanbod aan:
  • Kleutergymnastiek: vanaf 3 jaar
  • Recreatieve basisgymnastiek: vanaf 6 jaar
  • Competitie dubbele minitrampoline en trampoline: pré-competitie en competitiegroep, met mogelijkheid tot wedstrijden in B- en C-niveau (na selectie)
  • BBB/Aerobics: voor dames en heren vanaf 16 jaar
  • Hedendaagse dans: vanaf 6 jaar

Zowel voor turnen als dansen kiezen wij ervoor om met kleine groepjes volgens niveau en leeftijd te werken; op die manier willen wij de kinderen zo individueel mogelijk begeleiden, en willen wij bewerkstelligen dat zij op een aangename manier en op hun eigen tempo en niveau zoveel mogelijk bijleren

Onze missie willen wij ook ten uitvoer brengen via onze vele jaarlijkse nevenactiviteiten, zoals deelname aan de week van de sportclub en aan de recreatoernooien van de Gymfed, en de jaarlijkse organisatie van het zomersportkamp, het Halloweenfeest, en, uiteraard, Gymna's turn- en dansfeest.

Om dit alles mogelijk te maken, werken wij als club nauw samen met de GymnastiekFederatie Vlaanderen, met de gemeentelijke sportraad van Nevele en met de plaatselijke schoolgemeenschappen.

 

Ons aanbod

Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, trachten wij een veelzijdig aanbod te voorzien.

  • Kleutergym

Aanbod voor kleuters vanaf 3 jaar. Bij kleutergym staat plezier beleven aan bewegen centraal, en streven we naar een brede ontwikkeling en algemene bewegingsbasis van het kind. Vertrekkende vanuit het turnen en met oog voor andere bewegingsvormen, turnen, springen, lopen, dansen, klimmen en tuimelen de kleuters erop los, en dit onder begeleiding van hun enthousiaste lesgevers.

  •  Recreatieve gymnastiek

Aanbod voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. In de recreatieve afdeling staan de plezierbeleving, motorische ontwikkeling en de fysische en gymnastische basisvorming van kinderen centraal. Binnen onze club focussen wij voornamelijk op trampoline, maar ook lange mat, brug, balk, air-track en plint komen wekelijks aan de beurt. Deze groepen zijn gemengd en worden ingedeeld volgens leeftijd en niveau, zodat wij kunnen werken naargelang de mogelijkheden en progressie van elk individueel kind.

  • BBB/Aerobics

Aanbod voor volwassenen (dames en heren) vanaf 18 jaar, in 2 lessenreeksen (september-december en januari-april). Deze lessen, waarbij zowel BBB en conditiegym als aerobics aan bod komen, hebben als doel de algemene conditie op peil te houden of te verbeteren op een doelgerichte, aangename manier, ieder op zijn/haar eigen tempo, en dit onder leiding van een gediplomeerde lesgever.

  • Dans

Aanbod voor jongens en meisjes vanaf het eerste leerjaar, ingedeeld in 4 groepen volgens leeftijd en niveau. Van jongs af aan worden een aantal basisvaardigheden van het dansen aangeleerd, en worden er in de lessen ook choreografieën ingestuurd. Binnen de danslessen komen verschillende dans- en muziekstijlen aan bod, en staan amusement, beweging en zelfexpressie centraal.

  • Competitie trampoline

Pré-competitie. Deze groep bestaat uit geselecteerde gymnasten bij wie we niet alleen verder werken aan de ontwikkeling van de basismotorische eigenschappen, maar ook op de ontwikkeling van hun specifieke vaardigheden op de trampolines. Na hun opleiding in deze doelgroep, kunnen zij –na selectie– doorstromen naar de competitiegroep.
Competitie. De competitiegroep bestaat uit talentvolle gymnasten die, na selectie door de competitietrainers, opgeleid worden om deel te nemen aan competitie dubbele minitrampoline en grote trampoline op C- en B-niveau. Wedstrijdgymnastiek is enkel bestemd voor de doorzetters, die bereid zijn om minstens 6 uur per week te trainen. Daarnaast is het zo dat de selectienormen die wij hanteren ons van hogerhand opgelegd worden en vrij hoog liggen, zodat slechts een klein aantal gymnasten aan deze wedstrijden kan deelnemen.

 - Dubbele minitrampoline
Sprongen op de dubbele minitrampoline, ontstaan als het resultaat van een experiment met 2 minitrampolines, vragen durf, coördinatie en precisie. In competities voeren de gymnasten 3 verschillende doorgangen uit, bestaande uit 2 sprongen, waarbij (meervoudige) salto's en schroeven veelvuldig afgewisseld worden.

- Trampoline
Wie trampoline springt, mag vooral geen hoogtevrees hebben, want de gymnasten springen wel tot 8 meter hoog. De trampolinegymnasten springen reeksen van 10 verschillende elementen waarbij ze salto's en schroeven combineren, en worden beoordeeld op de moeilijkheid en de uitvoering van hun sprongen.

 

Clubgeschiedenis

gesch1 Turnclub Gymna Landegem vzw werd opgericht in het jaar 1991 door Sabina Verheyden, die tot op de dag van vandaag de voorzitster van onze club is. De eerste lessen werden gegeven in onze huidige sporthal in Landegem. De aanwezigen op de stichtingsvergadering waren Sylvère Dobbelaere, Martine De Paepe en Sabina, die met z'n drieën meteen ook het eerste bestuur vormden. Wie had toen durven dromen van wat nog zou komen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymna Landegem vzw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en een vaste waarde in het Oost-Vlaamse turnlandschap. In het prille begin (1992-1993) telden we reeds 205 leden, 11 lesgevers en 3 bestuursleden. Dit ledenaantal steeg snel, en sinds een aantal jaren werken wij noodgedwongen met een ledenstop, om de kwaliteit van onze lessen te kunnen blijven garanderen. Anno 2013 telt onze club maar liefst de 300 leden die wekelijks komen turnen en/of dansen, en dit onder de deskundige leiding van 46 lesgevers en 6 bestuursleden.

Onze club ging in 2013 vol enthousiasme haar 23ste levensjaar in. Het is meldenswaardig dat drie van de leden van het huidige bestuur –Sabina, Debby en Florien– al sinds dag 1 lid onafgebroken lid zijn van Gymna Landegem; en ook Marieke Vanhoutte, die tot op de dag van vandaag de presentatie van ons turnfeest op zich neemt, is er al bij sinds 1991. Daarnaast valt het ook op hoeveel van onze leden de kinderen zijn van ex-leden van onze club; zo blijft Gymna over de generaties heen verderbestaan!

gesch2 Van bij onze oprichting was Gymna Landegem officieel aangesloten bij de VTL (Vlaamse Turnliga), wat nu de huidige Gymnastiekfederatie Vlaanderen is. Van bij het ontstaan namen wij ook al deel aan wedstrijden, eerst in lange mat en minitrampoline, later in de disciplines dubbele mini-trampoline en trampoline. Wie herinnert zich onze knalpaarse turnpakjes uit de beginjaren nog?!

 

 

 

 

 

gesch3Onze turnpakjes zijn intussen gerestyled - in onze clubkleuren, rood en zwart - maar de resultaten van onze competitiespringers mogen er nog altijd wezen: door de jaren heen werden binnen onze club al talloze Oost-Vlaamse en Vlaamse kampioenen gevormd, op C- en B-niveau. En zo is Gymna ook in het competitiecircuit goed gekend!

 

 

 

Sinds 2007 is onze club in het bezit van het IKGym-kwaliteitslabel voor turnverenigingen, wat meteen ook een erkenning voor onze clubwerking vormt. En sinds een aantal jaar krijgen wij eveneens ondersteuning van Parantee vzw, de Vlaamse sportfederatie die een duurzaam en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke handicap organiseert. Binnen onze club werken wij immers met een geïntegreerde G-werking, waar wij best trots op zijn.

gesch4Naast onze trainingen begonnen wij ook een hele serie activiteiten te organiseren. Sinds ons ontstaan organiseren wij jaarlijks een turnfeest, een totaalspektakel met licht, muziek en kostuums waarbij alle kinderen uitgebreid de kans krijgen om hun familie en vrienden te tonen wat ze het voorbije jaar geleerd hebben. Wij zijn trots te melden dat wij in 2014 maar liefst 810 toeschouwers konden ontvangen, wat meteen ook een record was!

 

 

gesch5Eind jaren '90 begonnen wij ook jaarlijks een sportkamp in te richten, dat intussen traditiegetrouw plaatsvindt in de voorlaatste week van augustus. In 2006 zetten wij een heus Fata Morgana op touw, dat toen zelfs de aandacht van de regionale pers trok. In 2012-2013 telden we een recordaantal deelnemers, met maar liefst 92 superhelden. En ook zij schitterden in de krant!

 

 

 

gesch6En sinds 2009 organiseren wij ook elk jaar een Halloweenfeest, waarbij onze leden hun meest spooky kostuum aantrekken om een middagje te komen griezelen op de turntoestellen. En dan is ons bestuur er als de kippen bij om hun steentje bij te dragen...

 

 

Door de jaren heen breidden wij ook ons aanbod uit. In 2005 begonnen we danslessen in te richten, en spraken meteen ook een nieuw publiek aan. En in 1995 werd er gestart met een proefproject BBB/aerobics voor volwassenen, onder leiding van Filip Meersman en later Lieve Minjauw, dat intussen vast deel uitmaakt van ons aanbod.

Zo ziet u maar hoe onze club ernaar streeft om, enerzijds, zichzelf voortdurend te vernieuwen en, anderzijds, oude tradities staande te houden. Volgens die filosofie is Gymna Landegem intussen al 23 jaar (goed) bezig, en hopen we nog vele jaren mee te draaien!!

Share
Scroll to top